Advertisement
Piano SheetPhan Mạnh Quỳnh

Có Chàng Trai Viết Lên Cây – Phan Mạnh Quỳnh

Advertisement

Download Có Chàng Trai Viết Lên Cây piano sheet by Phan Mạnh Quỳnh. Sheet music arranged for piano includes 4 pages.

Learn the Piano at Home? flowkey provides a fun and interactive tool! Try it for free!!!

Lyrics Demo Có Chàng Trai Viết Lên Cây

Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ

You may also like:

Image Có Chàng Trai Viết Lên Cây Sheet Music page 1

Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Phan Mạnh Quỳnh Piano Sheet Page 1

 

Phan Mạnh Quỳnh Có Chàng Trai Viết Lên Cây piano sheet (4 pages)

[ { "url": "https://hotpianosheet.com/piano-sheet/co-chang-trai-viet-len-cay-phan-manh-quynh-piano-sheet.html", "img": "https://hotpianosheet.com/wp-content/uploads/2019/09/sheet-nhac-co-chang-trai-viet-len-cay-phan-manh-quynh-1-scaled.jpg" }, { "url": "https://hotpianosheet.com/sheet/co-chang-trai-viet-len-cay-phan-manh-quynh-piano-sheet-page-2.html", "img": "https://hotpianosheet.com/wp-content/uploads/2019/09/sheet-nhac-co-chang-trai-viet-len-cay-phan-manh-quynh-2-scaled.jpg" }, { "url": "https://hotpianosheet.com/sheet/co-chang-trai-viet-len-cay-phan-manh-quynh-piano-sheet-page-3.html", "img": "https://hotpianosheet.com/wp-content/uploads/2019/09/sheet-nhac-co-chang-trai-viet-len-cay-phan-manh-quynh-3-scaled.jpg" }, { "url": "https://hotpianosheet.com/sheet/co-chang-trai-viet-len-cay-phan-manh-quynh-piano-sheet-page-4.html", "img": "https://hotpianosheet.com/wp-content/uploads/2019/09/sheet-nhac-co-chang-trai-viet-len-cay-phan-manh-quynh-4-scaled.jpg" } ]

Advertisement

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

error: Content is protected !!

Get Sheet Music Free
in your Email

Subscribe to receive Piano Sheet Music notifications via Email from us.

Thank you for subscribing. Please check Email Activate

Something went wrong.

Logo
Register New Account
Reset Password