Advertisement
Piano SheetVietnamSơn Tùng M-TP

Chúng Ta Của Hiện Tại – Sơn Tùng M-TP

Advertisement

Download Chúng Ta Của Hiện Tại Piano Sheet by Sơn Tùng M-TP arranged for piano in tone includes 4 pages.

“Chúng Ta Của Hiện Tại” is a song by singer Son Tung M-TP included in his first studio album, We (2020). The song was composed and performed by Son Tung M-TP, released at 20:20 on December 20, 2020 with a music video on YouTube as a single paving the way for the album. This is the male singer’s next single song in 2020 after “Có Chắc Yêu Là Đây“.

➜ Learn the Piano at Home: Try Free!!!

Lyrics Chúng Ta Của Hiện Tại Sơn Tùng M-TP

Mùa thu mang giấc mơ quay về
Vẫn nguyên vẹn như hôm nào
Lá bay theo gió xôn xao chốn xưa anh chờ
Đoạn đường ngày nào hai ta từng đón đưa
Còn vấn vương không phai mờ
Dấu yêu theo trong vần thơ…

Chúng ta… là áng mây trên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta… chẳng thể nâng niu những câu thề
Cứ như vậy thôi, không một lời lặng lẽ chia xa
Chiều mưa bên hiên vắng buồn
Còn ai thương ai mong ai?

[ + Read More Lyrics ]

Sheet Music Chúng Ta Của Hiện Tại Page 1

Chúng Ta Của Hiện Tại Sơn Tùng M-TP Piano Sheet Page 1

Chúng Ta Của Hiện Tại Sơn Tùng M-TP (4 pages Total)

[ { "url": "https://hotpianosheet.com/piano-sheet/chung-ta-cua-hien-tai-son-tung-m-tp.html", "img": "https://hotpianosheet.com/wp-content/uploads/2021/01/chung-ta-cua-hien-tai-son-tung-m-tp-piano-sheet-page-1.png" }, { "url": "https://hotpianosheet.com/page/chung-ta-cua-hien-tai-son-tung-m-tp-page-2.html", "img": "https://hotpianosheet.com/wp-content/uploads/2021/01/chung-ta-cua-hien-tai-son-tung-m-tp-piano-sheet-page-2.png" }, { "url": "https://hotpianosheet.com/page/chung-ta-cua-hien-tai-son-tung-m-tp-page-3.html", "img": "https://hotpianosheet.com/wp-content/uploads/2021/01/chung-ta-cua-hien-tai-son-tung-m-tp-piano-sheet-page-3.png" }, { "url": "https://hotpianosheet.com/page/chung-ta-cua-hien-tai-son-tung-m-tp-page-4.html", "img": "https://hotpianosheet.com/wp-content/uploads/2021/01/chung-ta-cua-hien-tai-son-tung-m-tp-piano-sheet-page-4.png" } ]

Advertisement

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Get Sheet Music Free
in your Email

Subscribe to receive Piano Sheet Music notifications via Email from us.

Thank you for subscribing. Please check Email Activate

Something went wrong.

Logo
Register New Account
Reset Password